سیلیکون و انواع آن

سیلیکون و انواع آن

سیلیکون و انواع آن تاریخچه سیلیکون نام شیمیایی این ماده پلی ارگانوسیلوکسان میباشد .مانند رزین یک پلیمر است .در زنجیره پیوندی این پلیمر سیلیس ... ادامه مطلب