مواد لاستیکی

مواد لاستیکی

مواد لاستیکی معمولا به دوسته مختلف تقسیم بندی می شوند. لاستیک های طبیعی و لاستیک های مصنوعی. از ویژگی های مهم و کاربردی که برای مواد لاستیکی می توانیم در نظر بگیریم مقاومت شیمیایی و سایشی و خاصیت عایق بودن آن ها می باشد.

لاستیک طبیعی نسبت به سایر لاستیک های مصنوعی از یک سری مزایای بی نظیر برخوردار است. یکی از این مزایا چسبندگی ساختاری فوق العاده آن نسبت به سایر لاستیک های مصنوعی می باشد. این کیفیت چسبندگی لاستیک طبیعی در ساخت محصولات لاستیکی مختلف از اجزاء لاستیکی پخت نشده ضروری می باشد. دومین مزیت، آن است که لاستیک طبیعی یک چند الاستومری است که موقع کشیده شدن متبلور می گردد (در هنگام رهایش مانند بسیاری از الاستومرها حالت آمورف زیادی دارد). این خاصیت باعث می شود آمیزه های صمغی لاستیک،استحکام کششی خوبی را داشته باشد (آمیزه های بدون دوده و یا پر کننده).

مشاهده همه 2 نتیجه