انواع اورینگ

سفارش خرید اورینگ

phone call 6802423 5600772 - انواع اورینگ

جنس اورینگ

در هنگام خرید اورینگ اگر بخواهیم نوع با کیفیت آن را تشخیص دهیم کافی است اورینگ را مقداری بکشیم اگر سطح آن به شکل اولیه خود بازگشت و تغییر شکل نداد به این معنی است که اورینگ اصلی و نسوز است. باید توجه داشته باشید که سایر اورینگ ها در حین کشیده شدن خلل و سوراخ هایی در خود دارند و همچنین حالت اولیه خود را از دست می دهند. اورینگ های اصل و با کیفیت خوب در برخورد با موادی همچون گازوئیل، مایعات و روغن دچار افت کیفیت نمی گردند و همچنان حالت نرمی خود را دارند اما اورینگ معمولی بعد از مدتی خشک و شکننده می شود.

ویژگی های اورینگ

3 prev ui - انواع اورینگ

کلیه قطعاتی که در تماس با سیالات و گازها هستند نیازمند آب بندی می باشند تا ماده ای از آن ها خارج نگردد. از روش های آبندی می توان به جوش کاری، ماشین کاری و لحیم کاری اشاره کرد. حال اورینگ قطعه ای نرم است که در بین دو ماده سخت قرار می گیرد و عملیات آب بندی را به انجام می رساند. اورینگ های پلاستیکی سیالاتی تراکم ناپذیر هستند که کشش سطحی بالایی دارند. با وارد کردن فشار به صورت مکانیکی یا به وسیله سیال هیدرولیکی این قطعه در داخل گلند جریان یافته و از ورود سیال جلوگیری می کند و آب بندی حاصل می شود.

روش های تولید اورینگ

1 prev ui - انواع اورینگ

اورینگ ها را به سه روش مختلف می توان تولید نمود:

با استفاده از روش اکستروژن: در این فرآیند قطعه مورد نظر که می تواند فلزی یا پلاستیکی باشد تحت فشار از داخل یک قالب خاص رد می شود و در نتیجه سطح مقطع آن کاهش می باشد.

با استفاده از روش قالب گیری تزریقی: یکی از روش های رایج برای تغییر شکل پلمیرها در دما و فشار بالا روش قالب گیری تزریقی است. این روش به دلیل هزینه کم محبوبیت فراوانی دارد.

روش قالب گیری فشار: در زمان های گذشته بیش تر این نوع قالب گیری مورد استفاده قرار می گرفت. در این روش قطعه پلاستیکی درقالب قرار می گیرد و حرارت و فشار سبب شکل دادن آن می گردد.