اورینگ NBR

اورینگ NBR - اورینگ NBR

اورینگ NB R

اورینگ NBR یکی از اساسی ترین و کاربردی ترین قطعات لاستیکی ساخته شده تا به امروز است. ستون فقرات تمام کاربردهای هیدرولیکی و آب بندی در جهان است. ORing یک وسیله آب بندی لاستیکی و جامد است. هنگامی که بین سطوح جفت شده فشرده می شود، یک حلقه O مانع عبور مایعات یا گازها می شود. ORing در طیف وسیعی از اندازه های استاندارد و غیر استاندارد موجود است که برای همه کاربردهای آببندی مناسب است.