اورینگ متری

اورینگ متری - اورینگ متری

اورینگ متری

اورینگ یک نوع واشر مکانیکی برای آببندی با سطح مقطع O  شکل است. اورینگ یکی از رایج ترین واشرها در طراحی ماشین ها است. زیرا ارزان ، بسیار ساده و مطمئن هستند و نصب آسانی دارند. آنها مي توانند ده ها مگاپاسکال (هزاران اسب بخار) فشار را تحمل کنند.